• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Blog Archives

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  Oct 13, 2022 15:14
  С нормативни промени на Закона за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, ...
  Read More

  Министерство на туризма подготвя изплащането на безспорните суми към хотелиерите по Програ...

  Oct 13, 2022 14:39
  Министърът на туризма д-р Илин Димитров беше гост в сутрешния блок на Nova News “Твоят ден”. Във връзка с изплащането на средства по програмите за бежанците от Украйна, ...
  Read More

  Важно: Прехвърляне изплащането на отпуснати помощи при смяна на адрес

  Oct 12, 2022 14:12
  Ако имате отпусната еднократна помощ, но сте променили местопребиваването си, следва да заявите писмено своето желание за промяна на начина на изплащане на помощта, като попълните ...
  Read More

  Условия и ред за получаване на еднократна помощ на разселени от Украйна лица

  Oct 10, 2022 10:27
  На лицата с предоставена временна закрила се отпуска еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) до петкратния размер на ...
  Read More

  Информация относно отпускане на целева помощ за отопление на украински бежанци, с предоста...

  Oct 07, 2022 09:07
  Чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужд ...
  Read More

  Декларации за месец септември за всички места за настаняване, участващи в Програмата

  Oct 06, 2022 09:41
  Във връзка с участието Ви през месец септември в Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия ...
  Read More

  В помощ на децата: Работи първия украински образователен център в София

  Oct 05, 2022 11:34
  Припомняме, че от 15 септември функционира първия украински образователен център в София. Той цели да осигури достъп до образование на разселени деца. Центърът дава възможност на д ...
  Read More

  Срокът на временния внос на автомобили на украински граждани се удължава със заявление до ...

  Oct 05, 2022 11:07
  Украинските граждани със статут „временна закрила“ могат да удължат престоя на автомобила си в България със заявление до директора на съответната териториална дирекция на Агенция „ ...
  Read More

  Нов специализиран софтуер подпомага обработването на данните по хуманитарните програми за ...

  Oct 05, 2022 11:05
    В Министерството на туризма се интегрира специализирана софтуерна програма, с помощта на която драстично ще се намали времето за обработването и проверката на документите при кан ...
  Read More

  Compare Listings