• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Blog Archives

  Какво можете да направите, ако не можете да намерите личен лекар?

  Oct 24, 2022 09:40
  Ако имате временна закрила или все още сте в процедура за предоставяне на международна закрила, можете да подадете писмено заявление до директора на съответната Районна здравноосиг ...
  Read More

  Министърът на туризма увери: Хотелиерите ще си получат парите за бежанците от Украйна

  Oct 21, 2022 10:22
  Министерският съвет отпусна допълнителни средства по бюджета на Министерството на туризма, за да могат хотелиерите, настанили бежанци, да си получат дължимите пари за месеците юни, ...
  Read More

  Създава се Борд по застъпничество за бежанци

  Oct 20, 2022 15:12
  Съветът на жените бежанки в България, Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Център за развитие на устойчиви общности, с подкрепата на ВКБООН, основават борд от граждани ...
  Read More

  Потърсете помощ за изчезнали лица

  Oct 20, 2022 14:58
  Дейността по Възстановяване на семейни връзки е част от проект на Международния комитет на Червеня кръст (МКЧК), която се изпълнява в съответствие с клаузите на Женевската конвенци ...
  Read More

  БЧК раздава предплатени карти за училищни пособия

  Oct 20, 2022 09:25
  Днес в София БЧК ще предостави предплатени карти за украински деца, записани в български училища или в предучилищни групи в детски градини. Необходим е документ, удостоверяващ в ко ...
  Read More

  Възможност за правна помощ на украинските бежанци

  Oct 19, 2022 13:05
  Фондация за достъп до права – ФАР, чрез своите адвокати, предоставя правни услуги в Добрич, Варна, Бургас, Пловдив и София. Това са ключови локации, в които се наблюдава концентрац ...
  Read More

  Информация относно предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необхо...

  Oct 19, 2022 08:34
   Агенцията за социално подпомагане (АСП) е определена за конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ...
  Read More

  Министерският съвет одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева за хотелиерите, настанили укр...

  Oct 17, 2022 16:01
  Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена време ...
  Read More

  Причини за прекратяване регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  Oct 14, 2022 09:22
  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване регистрацията в Бюрата по труда и след каквъв период е възможно безработните отново да се ре ...
  Read More

  Compare Listings