• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Информация за приети заявления и отпуснати еднократни помощи на разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила за периода от 24.02.2022 г. до 20.04.2022 г.

  Публикувано от България за Украйна На 20 април 2022 г
  0

  На лицата с временна закрила може да се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане до петкратния размер на гарантирания минимален доход, тоест до 375 лева.

  Помощта се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец в ДСП по адрес на местопребиваването им с приложени за справка:

  • „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“;
  • документа за самоличност от Украйна;
  • „Адресна карта на чужденец“, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, в който е отседнало лицето.

  При преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, имотно състояние и други. Лицата, ползващи се от временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с документи, които имат отношение към преценката, също следва да ги представят за справка, без да се изисква прилагането им.

  Изплащането на отпусната социална помощ на лицата с предоставена временна закрила може да бъде осъществено касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово, ако разполагат с лична платежна сметка, открита в българска банка. Желаният начин за изплащане на помощта се посочва в заявлението-декларация.

  До 20.04.2022 г. включително в ДСП на територията на цялата страна са приети общо 12 888 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила. Отпуснати са 8 030 бр. еднократни помощи.

  За периода от 24.02.2022 до 20.04.2022:

  • Брой приети заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна закрила – 12 888
  • Брой издадени заповеди за отпускане на помощта на лица с предоставена временна закрила – 8 030
  • Брой издадени заповеди за отказ за отпускане на помощта на лица с предоставена временна закрила – 48
  • Брой заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна закрила, които са в процес на обработка – 4 810

  Последни новини

  Националният оперативен щаб проведе...

  ное. 24, 2022 18:28
  На 23.11.2022 г. се проведе първата среща на новосъздадения Национален оперативен щаб с неправителствени организации и доброволци. Основната тема на диска ...
  Прочетете още

  Украински деца участваха в младежкия ...

  ное. 22, 2022 15:34
  Украински деца от център ИНТЕГРИКО във Варна участваха в годишното издание на младежкия форум Voice it: Едно важно мнение. Темата на форума тази година е &#8 ...
  Прочетете още

  БЧК и СЗО със съвместен проект в подкрепа на У...

  ное. 21, 2022 14:57
  БЧК и Българският офис на Световната здравна организация (СЗО) започнаха работа по съвместен проект за здравна помощ на украински граждани, потърсили защита ...
  Прочетете още

  Кметът на Николаев търси подкрепа от два...

  ное. 21, 2022 14:40
  Кметът на украинския град Николаев Александър Сенкевич изпрати писмо с молба за съдействие до кмета на Плевен Георг Спартански. В него той благодари за г ...
  Прочетете още

  Информация

  ное. 18, 2022 16:41
  В понеделник, 21.11, се свиква заседание на Националния оперативен щаб към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция. Конкретни насоки ...
  Прочетете още

  Отново е възможно да се кандидатства в SUNI за реи...

  ное. 17, 2022 11:48
  Съгласно РМС № 856/31.102022 г. в 10:00 ч. на 16.11.2022 г. Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) обяви началото на кандидатстването за възстановяване на разходи у ...
  Прочетете още

  Сравнете обяви