• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Важна информация

  Публикувано от Уеб администратор На 19 юни 2024 г
  0

  Продължавайки съвместните ни усилия за защита на интересите на украинските граждани и осигуряване на устойчива подкрепа в законовата рамка, споделяме напомняне относно условията и процедурите за настаняване по Програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България (програмата), приета с Решение № 317 на Министерския съвет през 2022 г.

  Подпомагане по Програмата се предоставя на лица, притежаващи валидна регистрационна карта за чужденец с временна закрила в Република България, издадена от Държавната агенция за бежанците.

  • Лицата се настаняват в Транзитно-приемателния център в гр. Елхово, където подават заявление до Работната група за оценка на уязвимостта и определяне на нуждите от настаняване на украински граждани с временна закрила към Националния оперативен щаб към Министерски съвет.
  • Работната група се произнася в срок до 7 работни дни въз основа на събраната информация по заявлението.
  • Решението на работната група относно настаняването на лицето с временна закрила се предоставя на заинтересованите страни в 3-дневен срок.

  Важно е да се отбележи, че в решението е посочено мястото, където се разпределят и ще бъдат настанени лицата по Програмата. Тези местоположения могат да включват държавни съоръжения, хотели или други места за настаняване в страната.

  Сравнете обяви