• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна

  Обобщение: Украинците и членовете на техните семейства, получили временна закрила, убежище или международна закрила в България, имат право да работят в страната без разрешение за достъп до пазара на труда.. Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се регистрират като търсещи работа в Бюрото по труда на техния постоянен или настоящ адрес.


  Кол центърът на Министерството на труда и социалната политика на телефон 0800 88 001 предоставя безплатни консултации на български, руски и английски на украински граждани относно достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства.

  Украинските граждани под временна закрила имат право:

  1. да останат на територията на Република България

  2. да работят в България без разрешение за достъп до пазара на труда, както и да посещават езикови курсове

  3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване, ако е необходимо

  4. на социално подпомагане

  5. на медицинска помощ при спешни случаи

  6. да се връщат свободно в страната на произход.

  Достъп до пазара на труда

  Законът за убежището и бежанците въвежда изискването на чл. 12 от Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила чужденците, ползващи се с временна закрила, имат право на труд и професионално обучение. От това следва, че украинските граждани, ползващи се с временна закрила, биха могли да работят в България без разрешение за работа, да се регистрират като търсещи работа в бюро по труда на техния постоянен или настоящ адрес и да се възползват от услугите по заетостта. и професионално обучение.

  Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда, за да работят по следните опростени процедури:

  • Украинските граждани, които имат необходимите документи, доказващи български произход, могат да започнат работа веднага (дори преди да са получили разрешение за пребиваване) само като се регистрират в Агенцията по заетостта. За целта те трябва да имат трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-lica-ot-bulgarski-proizhod/.
  • Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване за 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенцията по заетостта въз основа на подадена декларация от работодателя. Допълнителна информация за процедурата можете да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/sezonna-zaetost-do-90-dni/.
  • Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата по независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключване на процедурата. Декларирането на заетостта на украинците в тези случаи се извършва от местния работодател, който ги е наел по трудов договор. Допълнителна информация можете да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/4ujdenci-po-chl29-bejanci/.
  • Украинците и членовете на техните семейства, получили убежище или международна закрила в България, имат право да работят в България без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в Бюрото по труда на техния постоянен или настоящ адрес.

  Трудови права в България

  Контролните органи на Главната инспекция по труда са готови да консултират украинските граждани относно техните трудови права. За целта е създаден имейл, на който могат да задават своите въпроси, свързани с българското трудово законодателство, както и да подават сигнали, ако вече са наети и смятат, че правата им са нарушени.

  Имейлът е BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg и е публикуван на сайта на Инспекцията по труда, в секция контакти, както и в раздел „За работодатели и работници“, секция „Работа на чужденци на територията на Република България”. Експертите на Главна инспекция по труда ще отговарят своевременно на въпросите на посочения имейл, като за целта следва да бъдат осигурени контакти за обратна връзка.

  Българските работодатели, които искат да наемат граждани на Украйна, трябва да им осигурят равни условия на труд с колегите си от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минимума, заложен в трудовото законодателство.

  Информация за работодатели

  Как да наема на работа лице от Украйна с „временна закрила“? 

  Лицата от Украйна, придобили „временна закрила“ / с ЛНЧ/, могат да бъдат назначавани на срочни и безсрочни трудови договори. Няма законова пречка с тях да се сключва т.н. граждански договор.

  Необходими документи:
   
  1. Документ за самоличност /карта за временна закрила и Вашият личен документ от държава по произход /
  Личен документ е задължителен при започване на всяка работа, като след справка за данните за самоличност, документът трябва да бъде върнат.
   
  2. Документ за медицински преглед
  /издава се от лекар срещу заплащане/
   
  Ако лицето има възможност да представи и работодателят изисква:
   
  3. Лиценз за работа
  Ако това е първата работа, трудовата книжка се осигурява от работодателя, за негова сметка, в 5-дневен срок след подадена от лицето декларация. Ако лицето има трудова книжка и тя е преведена, доказан стаж за длъжността носи доплащане.
   
  4. Документ за завършено образование
  Диплома за висше образование, документ за квалификация, правоспособност или друг сертификат, ако са условие за заемане на длъжността. Някои документи следва да бъдат признати от български институции / т.н. Защитени професии/. Информация може да бъде намерена на страницата на http://professio.nacid.bg/.
   
  5. Свидетелство за съдимост
  Ако се изисква по закон за заеманата длъжност. Заявление за документ, заместващ свидетелството за съдимост, се подава в ДАБ.

  Работодателят е задължен да уведоми ГИТ в 7-дневен срок от постъпване на работа чрез формуляр, който може да бъде намерен на сайта на ГИТ на български и английски език на следния електронен адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349 , Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

  Информация за работни места може да намерите на сайта на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl , както и в териториалните поделения – дирекции бюра по труда – https://www.az.government.bg/contacts/offices/

  Свързани новини

  Причини за прекратяване на регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване на регистрацията в Бюрата по труда и след какъв период е възможно безработните отново …

  Прочетете още

  Над 5600 украинци вече са започнали работа на трудов договор

  Това е най-високият процент интегрирани бежанци, който България е постигала в новата си история. От началото на войната над 330 000...

  Прочетете още

  За да придобият право да упражняват професията си в България, граждани на Украйна, придобили професионална квалификация „лекар” или „медицинска сестра” в...

  За да придобиете право да практикувате професията си „лекар” или „медицинска сестра”, придобита в Украйна в България, трябва да преминете през следното...

  Прочетете още

  Трудови борси през май

  График на Агенцията по заетостта за борси на труда през май 2022 г. 10.05.2022 г. 📍Град Долни Чифлик Местоположение: Народно читалище „ИЗГРЕВ-1919” Специализирана трудова борса в сферата на туризма,…

  Прочетете още

  Близо 1000 украинци са започнали работа в България в периода 24 февруари – 7 април

  953 украински граждани са започнали работа по трудов договор в България от 24 февруари до 7 април, съобщават от НАП. По време на …

  Прочетете още

  66% от украинците у нас са висшисти и са готови да работят веднага

  Близо 70% украински граждани, дошли в България заради войната, са готови да започнат работа незабавно, сочат данни на Службата по заетостта...

  Прочетете още

  Украински лекари и сестри могат да работят у нас след изпити

  За да придобият право да упражняват професията си в България, граждани на Украйна, придобили професионална квалификация „лекар” или „медицинска сестра” в...

  Прочетете още

  Намерете работа

  Списък с обяви за работа на територията на България.

  Сравнете обяви