• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Вашите права

  Вашите права

  Актуална информация за украински граждани, влизащи в България

   

  Сега сте на сигурно място! Знаем, че е важно да знаете какви права имате в нашата страна, така че, моля, прочетете следната информация. Ето обобщение на двете опции, от които можете да избирате:

  1. Получавате временна закрила за поне 1 година
  2. Бъдете наш скъп гост през следващите 90 дни

  Вижте повече информация по-долу.

  На 3 март 2022 г. Европейският съвет приложи Директивата за временната закрила на украинските граждани, влизащи на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който позволява на големи групи от граждани, идващи от страни с военни конфликти да получават временна закрила в ЕС.

  Това дава възможност на всички, бягащи от войната в Украйна, да получат достъп до права на територията на България. За актуална информация за всички украински граждани, които вече са влезли в страната ни или тепърва ще дойдат в страната ни – продължете надолу по страницата.

  Български хелзинкски комитет за правна защита на бежанци и мигранти , бягащи от войната в Украйна, откри гореща линия за правна помощ..

  Можете да се обадите на следните телефони:

  От понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа:

  00359 2 980 20 49

  00359 2 981 33 18

  От понеделник до петък, 08:00 до 18:00: 00359 8888 19 745 (гореща линия)

  Влизане в България

  Още от 2017 г. България като част от ЕС има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период до 90 дни.

  След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 г. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят закрила в България и без да са изпълнени тези условия, тоест – дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

  ⚠️ Поради извънредната ситуация, влизането на хора, участващи от войната в Украйна, е разрешено на тези, които:

  • разполагат със стар формат паспорт без биометрични данни: 
  • разполагат с лична карта;
  • разполагат с шофьорска книжка;
  • разполагат с акт за раждане – за деца до 14 години 
  • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
  • не разполагат с абсолютно никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от служители на Гранична полиция.

  Допуска се влизане в България с личен автомобил, независимо дали има или няма сключена международна застраховка. Повече информация за автомобилното застраховане след влизането в България вижте тук: http://guaranteefund.org/bg/контакти.

  Разрешено е и влизането в България с домашни любимци, независимо дали имат идентификация с чип, придружаващ паспорти или удостоверения за ваксинация. Съответните български органи са приели опростена процедура за тези случаи. Повече информация по този въпрос вижте тук: https://www.bfsa.bg или пишете на имейл: ukraine@bfsa.bg

  Регистрация в България

  На 3 март 2022 г. ЕС приложи Директивата за временна закрила на хората, бягащи от войната в Украйна. Това означава, че хората, избягали от войната в Украйна, автоматично получават временна закрила като бежанци на територията на държавите-членки на ЕС за първоначален период от 1 година.

  Българското правителство прие закон, който определя къде и как хората, избягали от войната в Украйна, ще могат да се регистрират в България и да получат българските си документи за пребиваване като бежанци под временна закрила.

  Този документ се нарича „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“.

  След изтичането на 1 година срокът на временната закрила може да бъде продължаван.

  Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира и нейната независимост.

  Повече информация за временна закрила и къде може да Ви бъде издаден документ за временна закрила, научете тук: https://ukraine.gov.bg/issuance-of-temporary-protection/ 

   

  Права на лицата, получили временна закрила в България

  След регистрацията в България и получаването на Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила по силата на закон възникват няколко важни права, при това без да е необходимо снабдяването с други регистрации или разрешения. Тези права важат за срока на предоставената им временна закрила:
  • да останат на територията на Република България
  • право на труд и професионално обучение;
  • на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  • на социално подпомагане;
  • на медицинска помощ при спешни състояния;
  • свободно да се завръщат в държавата си по произход.
  Правителството обяви, че от 7 март 2022 г. ще подпомага с фиксирана парична сума за ден за всеки настанен украински гражданин както в частни хотели, така и в почивни станции и бази на общините и на държавните ведомства.
  • социално подпомагане
  • спешна медицинска помощ: Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани.
  • на безплатно образование за децата под 18 години: За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в училище прочетете повече тук: https://mon.bg/bg/news/4708 
  • на безплатна детска градина за деца до 6 години: За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в детска градина прочетете повече тук: https://mon.bg/bg/news/4708
  • свободно да се завръщат в държавата си по произход, ако пожелаят.
  Допълнителни права:
  • Банкови сметки и дебитни карти – законодателството на страната позволява откриването от украинските граждани на банкова сметка за основни операции. Тази сметка се открива в левове и чрез нея могат да се извършват множество платежни операции – внасяне, теглене на пари на каса или на банкомат, преводи, включително и и онлайн. Съгласно законодателството, банките предлагат платежните услуги по тази сметка безплатно или срещу приемлива такса, независимо от броя на услугите, които се извършват през сметката. Украинските граждани могат да използват своите дебитни и кредитни карти Visa или MasterCard в рамките на дневния лимит, определен от украинските банки и до гаранционния лимит за конкретната карта.

  Временна закрила

  - Кой може да кандидатства за временна закрила?
  - Колко време отнема процесът?
  - Какви права ми дава временната закрила?
  - Къде мога да се регистрирам за временна закрила?

  Сравнете обяви