• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Category Archives: News

  Създава се Борд по застъпничество за бежанци

  Oct 20, 2022 15:12
  Съветът на жените бежанки в България, Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Център за развитие на устойчиви общности, с подкрепата на ВКБООН, основават борд от граждани ...
  Read More

  Потърсете помощ за изчезнали лица

  Oct 20, 2022 14:58
  Дейността по Възстановяване на семейни връзки е част от проект на Международния комитет на Червеня кръст (МКЧК), която се изпълнява в съответствие с клаузите на Женевската конвенци ...
  Read More

  БЧК раздава предплатени карти за училищни пособия

  Oct 20, 2022 09:25
  Днес в София БЧК ще предостави предплатени карти за украински деца, записани в български училища или в предучилищни групи в детски градини. Необходим е документ, удостоверяващ в ко ...
  Read More

  Възможност за правна помощ на украинските бежанци

  Oct 19, 2022 13:05
  Фондация за достъп до права – ФАР, чрез своите адвокати, предоставя правни услуги в Добрич, Варна, Бургас, Пловдив и София. Това са ключови локации, в които се наблюдава концентрац ...
  Read More

  Информация относно предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необхо...

  Oct 19, 2022 08:34
   Агенцията за социално подпомагане (АСП) е определена за конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ...
  Read More

  Министерският съвет одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева за хотелиерите, настанили укр...

  Oct 17, 2022 16:01
  Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена време ...
  Read More

  Причини за прекратяване регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  Oct 14, 2022 09:22
  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване регистрацията в Бюрата по труда и след каквъв период е възможно безработните отново да се ре ...
  Read More

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  Oct 13, 2022 15:14
  С нормативни промени на Закона за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, ...
  Read More

  Министерство на туризма подготвя изплащането на безспорните суми към хотелиерите по Програ...

  Oct 13, 2022 14:39
  Министърът на туризма д-р Илин Димитров беше гост в сутрешния блок на Nova News “Твоят ден”. Във връзка с изплащането на средства по програмите за бежанците от Украйна, ...
  Read More

  Compare Listings