• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Специалист по лично здраве и уелнес

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 09:00-18:00

  Наш клиент:

  Нашият клиент е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни, с повече от 120 офиса по целия свят. Те търсят да назначат личен здравен и уелнес специалист, намиращ се в София.

  Позицията е организационно разположена в отдела за лично здраве и уелнес и работи в тясно сътрудничество с други центрове за здраве и безопасност, разположени в Найроби, Сингапур, Ченай и Дакар.
  Звеното е част от глобалната функция за здраве и безопасност в компанията, които се стремят да защитават и насърчават здравето и безопасността на служителите и техните близки семейства, където и да се намират, като вземат предвид тяхното индивидуално здраве, работна среда и изисквания за работа . Тази функция в компанията предоставя съвети по въпроси, свързани със здравето и безопасността, на офисите на компанията по целия свят.
  Позицията е част от мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти по физическо и психично здраве и професионалисти по безопасност на труда. Този екип подпомага и съветва мениджъри и служители при идентифицирането и управлението на рисковете за здравето и безопасността за целия персонал в различни страни.

   
  Отговорности:

  • Улеснява и позволява предоставянето на здравни услуги и превантивни програми за здравеопазване/промоция на здравето на служителите и техните
  семейства, разположени в различни страни
  • Осигурява текуща оценка на личните, професионалните и психологическите рискове за здравето и безопасността на служителите, като си сътрудничи с
  доставчици трети страни и препоръчва прилагането на контрол за смекчаване на подобни рискове
  • Предоставя при необходимост разнообразни здравни обучения чрез семинари, образователни серии и големи групови дейности
  • Сътрудничество с мултидисциплинарни екипи (екипи за промоция на уелнес, здраве и безопасност при работа, психично здраве и благополучие)
  от функцията Global Health and Safety в компанията
  • Предоставя експертно мнение на служителите по широк спектър от проблеми на трудовата, общата и спешната медицина, които засягат всички нива
  и категории служители, включително изпълнителен мениджмънт.
  • Предоставя съвети на служителите относно наличните ресурси за управление на здравето, доставчици от трети страни, програми и насочва служителите
  къде да намерят подкрепата, от която се нуждаят
  • Насърчава ангажираността на персонала в различни инициативи за здраве, безопасност и уелнес/благополучие, като кампании за ваксинация, образование
  за управление на хронични заболявания и др.
  • Предоставя насоки и опит, когато е необходимо, относно специфични рискове за здравето и безопасността, които трябва да бъдат разгледани при подготовката
  служители за преместване в определени региони
  • Извършва посещения в страни за предоставяне на оценки на риска за професионално здраве като част от събирането на информация, осигурява
  препоръки за съдържанието и структурата на програмите по трудова медицина
  • Работи със служители, живеещи или идващи от различни среди и култури

   
  Requirements:

  • Силна чувствителност за справяне с лични проблеми.
  • Високо ниво на независимост и автономия за действие
  • Силна теоретична база в предметната област, съчетаваща широко разбиране на релевантна теория и принципи и свързани практики и
  прецедент.
  • Демонстрирани високи постижения в клиничната преценка и вземането на решения
  • Опит в работата с международни организации/мултикултурни популации
  • Демонстрирана способност за съвместна работа в мултидисциплинарна и мултикултурна екипна среда
  • Бакалавърска степен с 8 години опит, или магистърска степен с минимум 5 години опит
  • Владеене на писмен, говорим и клиничен английски език. Владеенето на клиничен руски език би било значително предимство.
  • Възможност за международно пътуване при необходимост.

   

  Очакваме с нетърпение да получим вашето CV на английски език!

  Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с избраните кандидати.
  Предоставянето на лични данни е доброволно, обработването, използването в процеса на набиране и съхранението ще бъде в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. “HR Consulting Partners” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни гарантира пълна защита.
  Лиценз за набиране на персонал от Националната агенция по заетостта N2393/03.11.2017г.

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на office@hrcp.bg

  Сравнете обяви