• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Често задавани въпроси

  Българските граждани, които искат да бъдат евакуирани трябва да се свържат със „Ситуационния център‘‘ на Министерство на външните работи на Република България чрез имейл адрес: crisis@mfa.bg.

  Сънародниците ни трябва да предоставят следната информация:

   • Три имена;
   • Номер за контакт;
   • Местонахождение (населено място и адрес)
   • Вид на българския документ за самоличност, с който разполагат.

  При нужда от съдействие българските граждани в Украйна могат да се обръщат към:

  • Българското посолство в Киев на следните телефони:
   +380 44 235 4389
   +380 44 235 2202
  • Дежурни телефонни номера в извънработно време:
   +380 44 246 7237
   +380 44 246 7672

  За лица притежаващи биометрични паспорти - вижте отговора на Въпрос 3 (Q3).

  За лица притежаващи лични документи (от някакъв вид), с които могат да докажат, че са пребивали законно в Украйна преди 24.02.2022.– виж отговора на Въпрос 4 (Q4).

  Ако сте украински гражданин и притежавате валиден (с неизтекъл срок) биометричен паспорт можете да влезете в България безвизово (без виза) и да пребивавате на територията на страната до 90 дни в период от 6 месеца.

  Този срок може да бъде удължен еднократно с още до 90 дни. За тази цел следва да се обърнете към звената „Миграция“ на МВР, намиращи се в гр. София и областните градове.

  Повече информация, може да намерите на сайта на дирекция „Миграция“-МВР: https://www.mvr.bg/migration

  След влизането в сила на Директивата за временна закрила (11.03.2022) ако сте украински гражданин и притежавате украински лични документи (лична карта, стар небиометричен паспорт, друг документ за самоличност, който доказва, че сте пребивавали законно в Украйна преди 24.02.2022г.), но не притежавате биометричен паспорт можете да влезете в България и да кандидатствате за „временна закрила” или „международна закрила” (прочетете повече за разлика между временна закрила и международна закрила във Въпрос 8 (Q8).

  На граничния пункт ще имате възможност да поискате един от двата вида закрила.

  Временната закрила се получава незабавно, ако отговаряте на условията на директивата за предоставяне на временна закрила.

  При влизане в България българските граждани трябва да представят български документ за самоличност – лична карта или паспорт. Българските граждани дори и с изтекли лични документи ще бъдат пропускани свободно през ГКПП-та на страната ни.
  • Ако разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности, Вие може да се настаните на избран от Вас адрес.
  • Ако не разполагате с такива средства, можете да поискате „временна закрила“ като се обърнете към: 
   – Граничните власти още на граничния пункт – ще бъдете насочени и транспортирани до хотел, определен от властите, в който ще ви бъдат предоставени настаняване и изхранване (закуска, обяд и вечеря) за срок до 3 месеца или до 31.05.2022г.
  • Областните или общински власти чрез кризисните центрове в градовете, в които има такива: за повече информация следете ukraine.gov.bg.
  • Ако разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности, Вие може да се настаните на избран от Вас адрес.
  • Ако не разполагате с такива средства, можете да поискате „временна закрила“, като се свържете с миграционните власти или Държавната агенция за бежанците, които ще бъдат готови да регистрират областните градове в страната и полицейските служби след 20.03.2022 г. Приоритетно ще има такава възможност в големите областни центрове като София, Варна, Бургас, Ямбол. За повече информация следвайте ukraine.gov.bg.
  • За настанените в регистриран хотел: ще бъдат разпратени електронни информационни брошури до хотелите във всяко населено място, в което заработи център/офис за регистрация за „временна закрила“. 

  Временна закрила

  Кой може да иска временна закрила:
  • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
  • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
  • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, ако заявят изрично, че искат да ползват статута на временна закрила в срок до 31 март 2022г.
  Колко време отнема процесът:
  • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
  • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.
  Какви права ми дава временната закрила:
  • Право да останете на територията на Република България;
  • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
  • Ако Ви е предоставена временна закрила, Вие получавате: – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрила; – Право на събиране със семейството си; – Право на труд и професионално обучение; – Право на образование за ученици и право на достъп до детска градина за деца до 6 години; – Право на подходящо настаняване или средства за настаняване, ако е необходимо; – Право на помощ за настаняване и хранене в места за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър, в общ размер 40 лв. без ДДС на човек на нощувка и храна / закуска, обяд и вечеря/, вкл. туристическа такса, която се заплаща на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за период до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, изявили желание за достъп до пазара на труда в страната, като тази помощ ще се предоставя до 1 месец от датата на кандидатстване. Очаква се срокът на валидност на програмата да бъде от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
  • Право на социално подпомагане;
  • Право на медицинска помощ при спешни случаи – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружени деца, бременни жени, самотни родители с непълнолетни, възрастни хора и хора с увреждания, сериозни здравословни проблеми, психични разстройства, жертви на трафик или страдащи от изтезания, изнасилвания или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани.

  Международна закрила

  Кой може да иска международна закрила:
  • Всяко лице, от която и да е държава, има право да потърси международна закрилa (статут на бежанец или хуманитарен статут) в България, когато е преследван или когато съществува заплаха за живота или безопасността му.
  • Вие сте кандидат за убежище от момента на подаване на молба за закрила. От този момент нататък имате право да останете в България, докато не бъде взето окончателно решение по вашата молба.

  Колко време отнема процесът:

  • Процедурата може да отнеме от 2 до 21 месеца;
  • Международна закрила се предоставя след подаване на писмена молба до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи МВР (миграция, полиция).
  • Процесът е дълъг и сложен, изисква обстойна проверка на документи, факти, твърдения и обстоятелства, серия от интервюта и проверки и процедурата може да отнеме до 21 месеца и да приключи с „отказ“ или предоставяне на статут (хуманитарен или на бежанец).
  Какви права ми дава международната закрила:
  • Право да останете на територията на Република България;
  • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на международната закрила;
  • Ако Ви бъде предоставена субсидиарна закрила (хуманитарен статут), Вие получавате: – Право на карта на чужденец с хуманитарен статут, която е валидна 3 години; – Ще имате правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България. Те включват правото на: 1. Работа без специално разрешение 2. Образование в държавни училища и университети 3. Право на събиране със семейството си 4. Българско гражданство след 5 години 5. Пътуване в чужбина – Може да бъдете помолени да представите доказателство за вашето здраве застраховка и финансова подкрепа през времето, планирано за вашия престой в чужбина.

  Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления от украински граждани, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище.

  В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите, децата и учениците ще се насочват към конкретна образователна институция. Целта е подготвителният етап да мине колкото може по-бързо, за да могат децата да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България и бъде изяснен техният здравен статус.

  При необходимост ще им бъдат поставени съответните с българския имунизационен календар ваксини.

  В зависимост от възрастта на децата е предвиден определен брой часове по български език.
  Гореща линия на МОН за консултации на украински граждани е 0800 16 111

  Вижте повече информация и допълнителни образователни материали тук.

  Във връзка с извънредната ситуация в Украйна, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила улеснена процедура за влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) през Република България на домашни любимци, придружаващи пътници (граждани на ЕС, Украйна и други държави, извън ЕС) с нетърговска цел.

  Съгласно изискванията на Регламента домашните любимци, пътуващи с нетърговска цел за държави в ЕС от страни извън него са:
  – идентифицирани (микрочип);
  – придружени от паспорт;
  – придружени от здравен сертификат, издаден от ветеринарните власти на Украйна;
  – ваксинирани срещу болестта бяс;
  – наличие на изследване за титър на антитела срещу болестта бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията срещу бяс и не по-малко от три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва ниво на неутрализиращо антитяло срещу вируса на бяс в серум, равно или по-голямо от 0,5 IU/ml;
  – третирани срещу Echinococcus multilocularis, извършено не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане в България.

  Улеснената процедура дава възможност на стопаните на животни, които не отговарят на едно или повече от условията, да ги превозят, като подадат уведомление за влизане на територията на Република България или друга държава членка на граничните пунктове.

  В случаи на престой на животните на територията на България, същите ще бъдат поставени под изолация и официален контрол, до изпълнение на горепосочените изисквания от Регламента.

  В случай на транзит през територията на страната, БАБХ ще издаде разрешително за преминаване. В него ще бъде посочено изискването (или изискванията), на което домашният любимец не отговаря, с цел уведомяване на държавата членка на крайна дестинация.

  В случай на нужда от допълнителна информация, гражданите могат да използват електронен адрес: ukraine@bfsa.bg

  По закон всеки чужденец, който влезе в България, трябва в срок от 3 дни да си направи адресна регистрация в районното управление на полицията по неговото място на пребиваване. Няма обаче ограничения това да стане и след тези 3 дни.

  Ако човекът е отседнал в хотел, адресната му регистрация се извършва служебно от администрацията на хотела и не е нужно да се предприема нищо допълнително от самия човек.

  Ако човекът е отседнал в частно жилище – под наем, или, при приятели/роднини – собственикът на жилището е този, който трябва да направи адресната регистрация. За целта собственикът на жилището трябва да отиде до полицията, заедно с настанените от него лица, и да носи документа си за собственост (нотариален акт).

  Ако собственикът няма възможност да отиде до полицията, може да подпише и завери пред нотариус декларация (формуляр на декларацията можете да изтеглете тук).

  С тази декларация и с копие от документа му за собственост хората, които са настанени в неговото жилище, могат да отидат сами до полицията и да си направят адресната регистрация.

  Полицията издава адресна карта на чужденец.

  Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти, когато се сменя мястото на пребиваване. Препоръчва се при смяна на адреса в полицията да се носи и старата адресна карта.

  Не се начисляват пътни такси за моторно превозно средство с украински регистрационен номер (е-винетка за леки автомобили до 3,5 тона и пътни такси за камиони и автобуси над 3,5 тона), при използване на републиканската пътна мрежа. въведени с решение на Министерския съвет и в сила за периода от 24 февруари т.г. до отпадане на необходимостта от хуманитарна и медицинска помощ. хуманитарна криза.

  Всички генерирани нарушения в електронната система на МПС с украинска регистрация след 24 февруари се закриват, за да могат пътните превозни средства да напускат безпрепятствено територията на България.

  Експертите на Националната тол администрация поддържат постоянна връзка с колегите си от Агенция "Митници", които извършват последния контрол на превозното средство преди напускане на страната. Всички украински леки и товарни автомобили са освободени от винетка и тол такса.

  ЕС издаде инструкции, че хората, бягащи от войната в Украйна, на които е предоставена временна закрила в една европейска държава, но след това се преместят в друга европейска държава, трябва да получат ново разрешение и документ от тях (европейската държава, в която решават да се преместят) като лица под временна закрила. В тези случаи първият издаден документ за временна закрила следва да бъде унищожен.

  На практика това означава, че украинците, регистрирани за временна закрила в България, биха могли да решат да се преместят в друга европейска държава . Там те ще имат възможност да се пререгистрират и да се ползват от правата, които съответната държава дава на хората под временна закрила.

  • Документ за самоличност / карта за временна защита/
   Задължително е в началото на всяка работа и след проверка на данните за самоличност документът трябва да бъде върнат. Работодателят трябва да съхранява нотариално заверено копие от картата на лицето в досието на лицето.
  • Професионален лиценз
   Ако това е първа работа, трудовата книжка се предоставя от работодателя, за негова сметка, до 5 дни след подадената от Вас декларация.
  • Документ за медицински преглед (издава се от лекар; може да се наложат такси)
  • Свидетелство за съдимост 
   Обикновено не трябва да се изисква, освен ако не се изисква по закон за заеманата длъжност
  • Документ за стаж 
   Ако се изисква за конкретната професия. 
  • Документ за завършено образование
   (пример: висше образование), квалификация, квалификация или друго удостоверение, ако са условие за заемане на длъжността. Някои документи трябва да бъдат признати от български институции / т.н. Защитени професии. Повече информация можете да намерите тук https://ukraine.gov.bg/education/ .

  Работодателят е длъжен да уведоми Главната инспекция по труда в 7-дневен срок от постъпване на работа чрез а форма.

  Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши учебни заведения, включително висши учебни заведения в Украйна, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на исканото признаване.

  За продължаване на образованието в България след завършване на период на обучение или придобиване на степен, повишаване на квалификацията или кандидатстване за докторска степен, компетентният орган за признаване на чуждестранни дипломи е ректорът на избраното за целта акредитирано българско висше учебно заведение.

  Националният център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката организира процедурата за академично признаване на бакалавърска и магистърска степен, както и на докторска степен и образователна степен с цел улесняване на пазарния достъп до работа в нерегламентирани професии. .

  Необходимите документи са дипломата за висше образование и приложението към нея. Те не се нуждаят от заверки от Украйна, но трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае само от нотариална заверка. Повече информация за самата процедура за академично признаване можете да намерите на уебсайта на NACID: https://nacid.bg/.

  За упражняването на регулирана професия в България е необходимо признаване от съответния компетентен орган. Примери за регулирани професии от сектор здравеопазване са: лекар, лекар по дентална медицина, акушерка, медицинска сестра, рехабилитатор и др.; от сектор морски транспорт са: корабоводител, корабен механик, корабен електротехник и др. Пълният списък на регулираните професии в България по категории, както и контактите на компетентните органи за всяка професия могат да бъдат намерени на сайта на НАЦИД: http://professio.nacid.bg/?id=32.

  Законодателството на страната позволява на украинските граждани да откриват банкова сметка за основни операции. Тази сметка е открита в лева и чрез нея могат да се извършват много платежни операции – депозиране, теглене на пари на каса или банкомат, преводи, включително онлайн. Съгласно закона банките предлагат платежни услуги по тази сметка безплатно или срещу разумна такса, независимо от броя на услугите, предоставяни чрез сметката. Украинските граждани могат да използват своите дебитни и кредитни карти Visa или MasterCard в рамките на дневния лимит, определен от украинските банки, и до гаранционния лимит за конкретната карта.

  Всички украински граждани, които имат биометричен паспорт, могат свободно да пътуват в ЕС, дори и след като получат статут на временна закрила.

  В украинското посолство в България междувременно могат да бъдат удължени биометричните паспорти, чийто срок е изтекъл.

  За тези, които пристигат в България без да притежават биометричен паспорт, е важно да знаят, че могат да напуснат територията ни само в случай, че преминават през нея транзитно.

  За украинските граждани, които са престояли няколко дни на територията на страната ни, както и тези, които вече имат статут на временна закрила и нямат биометричен паспорт, се обсъждат различни възможности за разрешаване на движението на територията на ЕС.

  За тях важи и правилото, че за да се върнат у дома, трябва да имат пасавани, които се издават от украинското посолство.

  Това означава, че към момента те не могат да напускат България, но властите уверяват, че се работи в най-кратки срокове казусът за лицата без биометрични паспорти да бъде успешно разрешен. Дотогава се препоръча на тези украински граждани да изчакат, докато ЕС и правителството вземат решение при какви условия да се разреши пътуването им из ЕС.

  Сравнете обяви