• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Как да получа международна закрила в Република България

  Публикувано от България за Украйна На 28 февруари 2022 г
  0

  Ако напускате Украйна във връзка в военния конфликт и търсите международна закрила от Република България, трябва да посетите един от центровете на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) или да заявите това пред друг държавен орган. В София международна закрила може да поискате в Регистрационно-приемателния център на адрес кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A.

  Молбата за предоставяне на закрила се подава в писмено, като при необходимост Република България осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа лични данни и конкретното искане към Република България. След като подадете молба за международна закрила, ще бъдете регистриран в
  регистрационно-приемателен център на ДАБ. Ще трябва да предоставите биографични данни, да бъдете фотографиран и да Ви бъдат взети пръстови отпечатъци.

  Ако притежавате документи за самоличност, те ще бъдат задържани и съхранени в Държавната агенция за бежанците до приключване на производството с влязло в сила решение. Ще получите регистрационна карта, която удостоверява, че сте в производство по международна закрила, и която трябва да носите постоянно у себе си.

  Родителите, които придружават в България малолетното си дете, могат да поискат закрила за детето със своята молба. Производството за международна закрила започва с регистрирането на молбата. След регистрирането ще бъде определена дата за интервю, за което ще получите покана.

  Интервюто е най-важната възможност да бъде обоснована молбата Ви. То се провежда на заявен Вас език, или на език, за който може да се смята, че владеете.

  Производството за предоставяне на международна закрила продължава четири месеца, с възможност за удължаване до шест месеца, като до приключването му с влязло в сила решение имате право да останете на територията на България.

  Ако разполагате със средства, след подаване на декларация можете да получите разрешение за настаняване на избран от Вас адрес, като сам осигурявате своите лични и битови потребности.

  За периода от регистрация на молбата за закрила до приключване на производството за международна закрила сте здравно осигурен по реда за български граждани. След приключване на производството, лицата с предоставена международна закрила поемат заплащането на здравно осигурителните си вноски.

  Кандидатите за закрила имат право на достъп до пазара на труда още по време на производството, в случай, че то не приключи до 3 месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини.

  Последни новини

  Important information for all accommodations …

  авг. 03, 2022 09:50
  A final reminder to all accommodations that host Ukrainian citizens with temporary protection. All accommodation facilities that participate in the Program and have Ukrainian citiz
  Прочетете още

  On 25.07, the term of health insurance, which…

  24 юли 2022 г. 21:04 ч
  На 25 юли изтича срокът на здравните осигуровки, които се поемат от държавата на лицата, получили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За цяла Украйна
  Прочетете още

  Application of Ukrainian citizens to Bulgaria…

  12 юли 2022 г. 09:49 ч
  Украински кандидат-студенти, които отговарят на условията за кандидатстване по ПМС № 103/1993 г. – те кандидатстват по общия ред на постановлението.
  Прочетете още

  Until when does the state cover the health in…

  11 юли 2022 г. 19:47 ч
  Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани. Регистрираните за временна закрила, които са влезли на територията
  Прочетете още

  Сравнете обяви