• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  От днес – 1 ноември украинските бежанци могат да подават заявления за ваучери за храна

  Posted by Bulgaria for Ukraine on November 1, 2022
  0

  Дирекциите социално подпомагане започват от днес -1 ноември, приемане на документи за отпускане на ваучери за храна и стоки от първа необходимост за украинските бежанци у нас.

  Ваучерите ще са на стойност от 100 лв. и ще бъдат валидни за срок от два месеца от издаването им.

  При закупуване на стоки на по-ниска стойност не може да бъде върната разликата в пари. Ваучерите ще се отпускат само за бежанците, които имат регистрация за временна закрила.

  За улеснение на украинските граждани, в ДСП на видно място ще бъде предоставен образец на анкетния картон, преведен на украински език.

  В анкетния картон се декларират лични данни на титуляра, на придружаващите го съпруг/съпруга и деца до 18-годишна възраст, като за справка се представят:

  1. Регистрационна карта на чужденец;

  2. Документ за самоличност;

  3. Карта за адресна регистрация на чужденец (ако разполага с такава).

  Предвидено е в 3-дневен срок от подаване на анкетния картон в ДСП срещу подпис на титуляра  да се предоставят съответният брой ваучери за всички описани лица – съпруг/а, деца под 18-годишна възраст.

  С ваучерите могат да бъдат закупени храни, дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти, с изключение на тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти. За допълнителна информация и оказване на съдействие лицата с предоставена временна закрила може да се обръщат към ДСП по местопребиваването си. Информация за адресите и телефоните за връзка с ДСП са публикувани на официалната интернет страница на АСП, в рубриката „Контакти“ – https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  Compare Listings