• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

  Full Time
  Benefits - Постоянен трудов договор с шестмесечен изпитателен срок; Работа в утвърдена фирма; Екип от доказани специалисти; Заплащането се договаря в зависимост от квалификацията на конкретния кандидат . За кандидатстване моля изпратете актуална автобиография със снимка и информация за контакт на адрес office@transgeo-bg.com. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. *При обработката на кандидатурите се спазват разпоредбите на закона за защита на личните данни.
  Contract Type - Permament Labor Contract
  Working Hours - 9:00-17:30
  Work Type - Office
  Number of Employees - 2

  Website - ТРАНСГЕО

  -

  Задължения:

  участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации)”;
  обосновава взетите проектни решения. Следи за сроковете на изпълнение на съответния етап;
  следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване;
  познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Електрическа ”;
  познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени.
  извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти по части, участващи в проектирането;
  изготвя количествено – стойностни сметки;
  удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта;
  защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения;
  участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.
   

  Изисквания и умения:

  висше образование (ОКС „Магистър“) – Електроенергетика и електрообзавеждане, Електротехника;
  минимален трудов стаж в областта на Електрификация в транспорта, Електроенергетика и Електротехника – 5 год.;
  умение за работа с PC: отлично познаване и работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;
  умение  да взима самостоятелни проектантски решения;
  мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
  пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП е предимство;
  свидетелство за управление на МПС е предимство;
  езикови познания – английски език или немски език  е предимство.

  To apply for this job email your details to office@transgeo-bg.com

  Compare Listings