• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Камериерка

  Full Time
  Salary - 800-1200
  Benefits - Осигурени квартира и храна за периода на договора.
  Contract Type - Temporary Labor Contract
  Working Hours - 7.00 - 15.00
  Work Type - Shifts
  Number of Employees - 3

  Website Мечо тур ЕООД

  В сърцето на град Черноморец на морския бряг на плажа “Лост сити” очаква своите гости:

  За сезон 2022  година търсим мотивирани личности за длъжността “Камериерка”.

  Задължения:

  – Поддържа хигиената в определените обекти и помещения;

  – Подменя бельото в стаите текущо в рамките на престоя на гостите ни;

  – Зарежда с хигиенни материали;

  – Следи за изправността на всички технически системи и уреди в стаите и при нужда от поправка уведомява техническия персонал;

  – Участва при почистване на общите части;

  – Познава и прилага общите и фирмени стандарти за обслужване в хотела;

  – Познава туристическите услуги, предлагани на територията на хотела.

  ИЗИСКВАНИЯ:

  – Опит на подобна длъжност и/или трайно изградени трудови навици;

  – Познания за: правилата за почистване и хигиенизиране на помещения и уредите в тях, реда и изискванията за извършване на подмяна на постелъчния инвентар и поставяне на консумативните материали, инструкциите за безопасна работа;

  Ако отговаряте на обявените изисквания очакваме Вашата автобиография. Осигурени квартира и храна за периода на договора.

  To apply for this job email your details to city2015@abv.bg

  Compare Listings