• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Submit Job Offer

  Company Details

  Job Details

  Select if this is a remote position.

  Информиран съм, че:

  - обявените от мен работни места, се публикуват и са публично достъпни на електронната страница на Агенция по заетостта, www.az.government.bg, в съответствие с извикванията на чл. 13 (3) от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

  - по силата на Регламент (ЕС) 2016/589 13 април 2016 г. относно Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013.

  I agree with the Privacy policy

  Compare Listings