• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Стара Загора

  Област Стара Загора

  Градът на липите и на правите улици, на поетите и художниците – така наричат Стара Загора, административният център на областта.

  Тя е сред петте най-големи в България, разположена е в Централна Южна България и обхваща територия от 5 151,1 кв. км. В областта е съсредоточено 4.7 % от цялото население на страната. Две трети от населението живее в градовете, най-големи от които са Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево. Териториално-селищната основа включва 206 населени места, от които 10 града и 196 села.

  На територията на областта се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки, които свързват северната граница на България при р. Дунав с южната, до Гърция и Турция. Интензивни са транспортните потоци по двете железопътни линии, свързващи западните части и столицата с черноморските пристанища Бургас и Варна, и с югоизточната граница на България с Турция и Гърция. Тук се пресичат и трасетата на транспортните еврокоридори № 4, 8 и 9. През територията на областта преминават две автомагистрали – “Марица” и “Тракия”, като част от еврокоридори 4 и 8, първокласните пътища Е80, Е85 и Е773 и меридианни магистрали, свързващи областта с еврокоридори 10 и 7. Те осигуряват бърз и ефикасен транспорт за стоки за износ по направление на ЕС или Централна Азия, като същевременно представлява и предпоставка за развитие на услугите и създаването на малки и средни предприятия по обслужване на товарните, пътническите, информационните и капиталовите потоци.

  На територията на областния център Стара Загора се пресичат две основни телефонни оптични магистрали и има изградена модерна цифрова мрежа, осигуряваща качествена телефонна връзка със света. В градовете има добре развити съоръжения за скоростна интернет комуникация, използващи сателитни връзки, оптични магистрали и оптични вътрешни мрежи. Територията на цялата област е покрита от мрежите на българските мобилни оператори.

  В изграждането на техническата инфраструктура голямо значение има газификацията на общините. Инфраструктурата на тръбопроводния транспорт е представена от част от южния пръстен на националната газопроводна мрежа.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  Общо 118 са училищата в областта, детските градини са 78. 10 детски ясли и 27 детски градини има в областния център.

  Тракийският университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в степените бакалавър и магистър, както и в образователна и научна степен доктор. Висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицинския факултет.

  В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

  Медицина

  16 са регистрираните в областта медицински заведения за доболнична и болнична помощ.

  Промишленост и работни места

  Най-големият промишлен комплекс на територията на областта е промишлено-енергийният комплекс „Марица-Изток“.

  В Стара Загора се намира и най-голямата пивоварна в България – „3агорка“ АД, която произвежда бира с марките „Загорка“, „Ариана“, „Столично пиво“, „Столично тъмно пиво“, „Амстел“, „Хайнекен“. „Загорка“ държи 30% от пазара на пиво в страната. В пивоварната в Стара Загора работят над 800 души и по този показател фирмата е един от най-големите работодатели в града.

  Тук се намира винарната „Домейн Менада“, собственост на френската фирма „Belvédère Group“, официален вносител на „Sobieski vodka“ за България. Към нея спада и избата в с. Оряховица на 15 km от Стара Загора. Винарната е сред най-проспериращите на българския пазар с марките „Tcherga“, „Traiana“, „Augusta“, „Menada“, „Menada Trinity“., както и като износител на вино в чужбина. „Домейн Менада“ и „Оряховица“ са производители на едни от най-добрите вина от сорта каберне совиньон в страната.

  Сред най-важните предприятия в града са: ДЗУ; Завод за чугунени отливки „Прогрес“; Завод за текстилни влакна; Завод за инструментално и нестандартно оборудване; Завод за технологично оборудване; Завод за метални конструкции; Ковашко-пресов завод „Пресков“; Завод за машини за хранително-вкусовата промишленост „Хранинвест – Хранмашкомплект“; мебелни предприятия „Средна гора“ и „Мебел“; Завод за трикотаж „Наталия“; Заводи за млекопреработване „ОМК“; Зърнено-фуражен комбинат; Тютюнев комбинат „Слънце – БТ“; мелница „Загоре“; Завод за макаронени изделия „Загария“; Завод за слънчогледово масло „Бисер олива“, предприятия за производство на летицин, шрот, биоконцентратни смески; Птицекомбинат „Градус“; Предприятие за металорежещи машини, цехове за фармацевтика.

  Средище на богатата селскостопанска, област Загоре е прочута с пшеницата си, с производството на зърнени храни, технически култури, зеленчуци, овощия, грозде. Местната старозагорска овца от 1950 г. се използва като подложка при създаването на тракийската тънкорунна овца.

  Бизнес консултанти, международни шофьори, строителни работници, брокери, търговски консултанти са сред търсените на трудовите борси в областта.

  Културно и историческо наследство

  Множеството културни институти правят града значим културен център. В Стара Загора се откриват първите провинциални опера и радио. Стогодишна е историята на Регионалния исторически музей, Художествената галерия, Драматичния театър. Сред най-атрактивните места за гражданите и гостите на Стара Загора е парк “Митрополит Методий Кусев” / известен като Аязмото “ – паметник на парковото и градинското изкуство от национално значение, една от емблемите на града. В парка има повече от 50 вида екзотични дървета и храсти от най- различни части на света: алепски бор, алепски дъб, лаврово дърво, моливно дърво, райска ябълка, гинко билоба. Привлекателно място за деца и възрастни е и Зоопаркът, разположен на площ от 30 дка.

  Седем са обектите, обявени за природни забележителности, на територията на община Стара Загора. Три от тях са скални образувания -“Молкини скали” - в землището на с. Колена, “Змееви дупки” и “Казането” - в землището на с.Змейово. В същото землище се намира и интересно геоложко образувание , известно като “Кратер на вулкан”.

  Настаняване

  Средният пазарен наем за семейно жилище е 500 лева.

  Важни контакти

  Бюро по труда Стара Загора –
  Бюро по труда - Стара Загора (portalsz.com)

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Стара Загора (ruo-sz.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви