• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Пазарджик

  Област Пазарджик

  Пазарджишка област се намира в централната част на Южна България. Разпростира се на 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (57.1%) е горски фонд, 35.9 % са селскостопански фонд, 3.3 % са урбанизирани територии, 2.6 %-реки и водни площи, 0.6 %-пътна инфраструктура и 0.4 %-кариери и мини. Населението е над 270 хиляди души, градовете са 13, селата – 104. От общо 32 населени места в общината, 14 са разположени непосредствено и в близост с трите големи реки - Марица, Тополница и Луда Яна. Батак, Панагюрище, Белово, Пещера, Велинград са сред най-големите общини в областта.

  През областта преминава част от евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия Изток и Средна Азия чрез автомагистрала “Тракия”, като участък от европейския път Е-80. Основна железопътна линия е международната по направлението СЕ-70, свързваща Централна Европа с Азия, част от трасето на Ориент експрес.

  Природата е разнообразна, в областта се намират едни от най-красивите кътчета на България -Рила, Родопите, Средна гора, Тракийската низина. Релефът на областта е равнинен (Пазарджишко-Пловдивското поле, представляващо западната част на Горно-тракийската низина) и планински (части от Ихтиманска и Същинска Средна гора, Западните Родопи и Рила). Климатът е преходно-континентален в равнинните части, и планински в източните склонове на Рила и по високите части на Родопите.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  В област Пазарджик има 221 училища, сред които езикова и математическа гимназия в областния център. Целодневните детски градини в областта са 87. Широко развита е мрежата на професионалните училища със специализация по горско стопанство и дървообработване, икономика и туризъм, икономика и менизжмънт, механоелектротехника, строителство и архитектура, селско стопанство, промишлени технологии, облекло, химични и хранителни технологии, информационни техтнологии, транспорт, механизация на селското стопанство. В град Пазарджик функционира Учебно-научен център към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, специализирано в образователна, научна, приложна, консултантска, художественотворческа, спортна дейност. В центъра в Пазарджик се осъществява обучение по бакалавърски и магистърски програми.

  През 2021 г. в Пазарджик беше открит Център за практическо обучение към Медицинския университет – Пловдив. Записан е и вече се осъществява обучение първият випуск студенти по специалността „Медицинска сестра“ бакалавърска степен. Медицинските сестри ще ползват базата на бившия учителски институт в Пазарджик, като в него вече са оборудвани кабинети за обучение и лекционна зала.

  Медицина

  Област Пазарджик има една от най-добре изградените системи за здравни услуги в страната. Първична извън-болнична медицинска помощ на територията на областта се осъществява от 620 лечебни заведения (всички практики) и 47 за специализирана извън-болнична медицинска помощ. Лечебните заведения за болнична помощ в област Пазарджик са Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Никола Пенчев - Пазарджик и 9 МБАЛ-а. Болницата пряко обслужва населението на общините – Пазарджик, Септември, Белово, Лесичево. Оказва и консултативна и методична помощ на съществуващите Общински болници в Панагюрище, Пещера и Велинград.

  Промишленост и работни места

  Земеделие и животновъдство, индустрия и туризъм формират стопанския профил на Пазарджишка област.

  Обработваемите земи са с площ над 1 млн. декара. Отглеждат се различни видове култури от следните групи: зърнено–житни (пшеница, ечемик, ръж, царевица, ориз, овес), маслодайни (слънчоглед, рапица), технически (тютюн), зеленчуци и плодове, вкл. оранжерийни (чушки, домати, краставици, дини, пъпеши и други), клубенови (картофи), лозя (десертни и винени), овощни, вкл. семкови, костилкови, ягодоплодни, черупкови (ябълки, круши, дюли, череши, вишни, сливи, праскови, кайсии, малини, ягоди, орехи), етерично–маслени (маслодайна роза, лавандула), фуражни (царевица, грах), медицински и ароматни (хмел и други). Добре представено е високопланинското животновъдство.

  Най-висок е делът на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39,21%. На второ място се нарежда сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 10,57%, следван от „Преработващата промишленост“- 8,56 % и сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ – 7,59 %

  “Ди Ес Смит”АД, Пазарджик, едно от най-големите предприятия за производство на амбалажна хартия на Балканския полуостров. Дружеството е най-новото и модерно предприятие с европейски вид в Областта. Производството му е независимо по отношение на основните суровини и има напълно затворен цикъл - от отпадъчна хартия произвежда хартия за вълнообразен картон и амбалаж от него.

  • ДС Смит АД, Пазарджик, една от най-големите компании за опаковъчна хартия на Балканския полуостров. Фирмата е най-новото и модерно предприятие с европейски облик в областта. Производството му е независимо от основните суровини и има напълно затворен цикъл – от отпадъчна хартия произвежда хартия за велпапе и неговата опаковка.
  • Мелничарски завод “Мелор”АД- Пазарджик. В него се произвежда ориз, има и мелница за брашно. Този отрасъл е силно развит, поради наличието на достатъчна по количество и качество суровина.
  • Предприятие “Каучук”, Пазарджик, единственото в България за производство на транспортни ленти, вело и мото гуми. То е с модерно финландско оборудване. Продукцията основно е за износ за Италия и страните от Арабския полуостров.
  • ЗММ “Металик”АД, Пазарджик, голям завод, специализиран в производството на стругове, основно за износ. Производство е преориентирано към създаване на по-малки и леки стругове, които се изнасят главно за Япония.
  • РАИС е водещата на Балканите и в Европа компания за производство на CNC машини, инструменти и оборудване за различни сектори от индустрията.
  • Акумулаторен завод “Елхим-Искра” Пазарджик.
  • “Завод за хартия Белово” АД –един от утвърдените на пазара производители на мека хартия.
  • "Биовет" АД - Пещера с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за ветеринарната практика и селското стопанство, главно антибиотици и стимулатори за профилактика и лечение на селскостопанските животни.
  • “Асарел Медет” АД - Панагюрище - основен производител на медни и пиритни концентрати в България е един от най-големите в Европа.
  • Оптикоелектрон ЕАД – Панагюрище – Развойновнедрителска и производствена дейност в областта на оптико-механичното и оптикоелектронното уредостроене, инструменти и услуги за населението.
  • “Оптикс” АД - производство на оптика и оптични уреди.

  Брутният вътрешен продукт на човек от населението през 2020 г. е 10 995 лв. (5 621 Eu). За сравнение - в страната той е 8 844Eu. Безработицата в областта e 5,0%, малко по-висока от средната за страната.

  Сред най-търсените професии с висше образование са счетоводител, строителен инженер, кредитен специалист, магистър фармацевт, медицинска сестра, машинен инженер. Търсените специалисти със средно образование са бояджия, готвач, диагностик на моторно превозно средство, дърводелец, електротехник, автомонтьор, заварчик, леяр, монтажник.

  Културно и историческо наследство

  Туризмът е разностранно представен в област Пазарджик. Снегозадържането в Родопите е над 6 месеца в годината, което създава реални условия за ски туризъм. Град Велинград е титулуван като спа-столицата на България и на Балканския полуостров. Силно застъпен в областта е балнеолечебният туризъм, тук се намират едни от най-популярните в България извори на лечебна минерална вода - в района на Велинград, Брацигово, Белово, Панагюрище и Стрелча.

  Културният туризъм се развива на базата на богатото историческо и етнографско наследство. Сред любимите на туристите места са парк островът в Пазарджик, историческият комплекс в град Батак, пещерата Снежанка край град Пещера, крепостта Цепина край село Дорково, скалната църква и базиликата в село Голямо Белово, фотинските водопади край село Фотиново.

  Настаняване

  Актуалната средна цена на наемите за жилище – 200-300 лева месечно.

  Важни контакти

  Бюро по труда Пазарджик – 034 445595; 034 445631

  Регионално управление на образованието - https://ruo-pazardjik.bg

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви