• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  БЧК раздава предплатени карти за училищни пособия

  окт. 20, 2022 09:25
  Днес в София БЧК ще предостави предплатени карти за украински деца, записани в български училища или в предучилищни групи в детски градини. Необходим е документ, удостоверяващ в ко ...
  Прочетете още

  Възможност за правна помощ на украинските бежанци

  окт. 19, 2022 13:05
  Фондация за достъп до права – ФАР, чрез своите адвокати, предоставя правни услуги в Добрич, Варна, Бургас, Пловдив и София. Това са ключови локации, в които се наблюдава концентрат ...
  Прочетете още

  Информация за предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първо необхо...

  окт. 19, 2022 08:34
   Агенцията за социално подпомагане (АСП) е определена за конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ...
  Прочетете още

  Министърският съвет одобри ново плащане от над 8,4 млн. лева за хотелиерите, настанили укр...

  окт. 17, 2022 16:01
  Министерският съвет приема решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с известно време ...
  Прочетете още

  Причини за прекратяване на регистрацията на украински бежанци в Бюрата по труда

  окт. 14, 2022 09:22
  Предлагаме ви разяснение от Агенцията по заетостта при какви случаи следва прекратяване на регистрацията в Бюрата по труда и след какъв период е възможно безработните отново да се ре ...
  Прочетете още

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  окт. 13, 2022 15:14
  С нормативни промени на Закона за подчертаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временно закрила по Закона за убежището и бежанците, ...
  Прочетете още

  Министерството на туризма подготвя изплащането на безспорните суми към хотелиерите по Програ...

  окт. 13, 2022 14:39
  Министърът на туризма д-р Илин Димитров беше гост в сутрешния блок на Nova News “Твоят ден”. Във връзка с изплащането на средства по програмите за бежанците от Украйна, ...
  Прочетете още

  Важно: Прехвърляне на изплащането на отпуснати помощи при смяна на адрес

  окт. 12, 2022 14:12
  Ако имате отпусната еднократна помощ, но сте променили мястотопребиваването си, след това заявете писмено своето желание за промяна на начина на изплащане на помощта, като попълните ...
  Прочетете още

  Условия и ред за получаване на еднократна помощ на разселени от Украйна лица

  окт. 10, 2022 10:27
  На лицата с известни временни закрила се отпуска еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) до петкратния размер на ...
  Прочетете още

  Сравнете обяви