• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Старши ръководител на доставката ServiceNow

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 09:00 - 18:00

  уебсайт ИТ услуга на KPMG ИТ услуга на KPMG

  ИТ услуга на KPMG

  KPMG IT Service OOD е доставчик на ИТ услуги с мисия да дигитализира основния бизнес на фирмите от мрежата на KPMG и техните клиенти. Ние наемаме около 380 души в София и предоставяме пълния спектър от ИТ услуги на нашите клиенти, включително SAP решения, софтуерно инженерство, приложения и платформени операции, облак и инфраструктура.

  Нашият отдел за управление на съответствието и доставката на услуги е фокусиран върху проектиране, проектиране и управление на процеси за облачни родни и хибридни платформи за групата фирми-членки на KPMG, както и предоставяне на консултантски услуги и услуги за доставка на съответствие и облачни процеси на вътрешни и външни клиенти.

  Вашите отговорности:

  Като старши ServiceNow Delivery Lead, работещ в рамките на предприятието, и старши модел за подражание в екипа за способности, вие ще ръководите и управлявате доставката от край до край на множество клиентски програми. Вие ще носите отговорност за доставката на решения, базирани на ServiceNow от световна класа, поддържани от екип от архитекти на решения, бизнес анализатори, разработчици и тестери. Вие ще управлявате портфолио от проекти и/или доставяне на сложна, многофункционална програма.
  Дефинирайте, управлявайте и доставяйте сложни проекти за доставка на технологии, базирани на платформата и продуктовия пакет на ServiceNow, включително ITSM, ITOM, CSM, ESM, HR, GRC
  Управлявайте едновременното доставяне на портфолио от проекти и/или многопоточни програми от началото до приключването за глобалните клиенти на KPMG във всички индустрии.
  Потвърдете обхвата на проекта/програмата заедно с придружаващите ресурси и финансови модели.
  Управлявайте доставките на проекти по време, бюджет и качество, пряко и/или непряко чрез надзор на други ръководители на проекти.
  Управлявайте и наблюдавайте рисковете по проекта, проблемите и отчитането на клиентите.
  Подкрепете жизнения цикъл на възможностите за предварителни продажби, включително отговори на RFI, RFP и презентации, обърнати към клиента
  Работете като доверен съветник на заинтересованите страни от клиенти, до включително CIO.
  Предизвикайте себе си да поддържате знанията си в пазарния сегмент, като същевременно развивате техническа широта и дълбочина на знанията в много други области. 
  Изграждайте дълбоки и трайни взаимоотношения с клиенти и членове на екипа, за да подобрите репутацията на KPMG като избран съветник.
  Поемете важна роля в развитието на способностите на екипите за доставка, споделянето на знания и подпомагането на развитието на други членове на екипа.
  Изграждайте конструктивни, работни взаимоотношения с глобалната мрежа от експерти на ServiceNow на KPMG.
  Допринесе за разработването и прилагането на продуктови пътни карти.
  Уверете се, че екипът за изпълнение на проекта спазва стандартите и рамки на KPMG.
  Работете като член на по-широката общност на KPMG, споделяйки знания между функциите и изграждайки личната си мрежа във фирмата, за да помогнете за управлението на нашия дневен ред за свързано консултиране.

  Какво внасяте: 

  8+ години опит в управлението на проекти за предоставяне на сложни технологични програми навреме и в рамките на бюджета за големи глобални организации в различни индустрии, включително частен и публичен сектор, финанси и корпорации
  5+ години опит в управлението на проекти с внедряване на трансформации за управление на услуги с активирани технологии (предпочита се ServiceNow, но се разглежда и всяка допълнителна технология, напр. HPSM/Remedy)
  5+ години опит в работата с Agile SDLC методологии 
  Демонстриран опит в управлението на множество екипи (на сушата и в морето) със значителен размер и широчина (30+ членове на екипа)
  Призната от индустрията квалификация за управление на проекти – Принц 2, APM практикуващ или сертифициран Scrum Master
  ITIL Сервизни операции или Сертифициране за преминаване на услугата (за предпочитане V3 или V4)
  Сертифициран системен администратор на ServiceNow
  Сертифициран специалист по внедряване на ServiceNow (в поне 1 продуктов пакет)
  Опит преди продажба за решения на ServiceNow, включително отговори на RFI, RFP и презентации пред клиента
  Опит в управлението на външни доставчици като ключови заинтересовани страни в цялостното изпълнение на проекта
  Опит в управлението на проекти и гъвкави инструменти (ITBM, MS Project, JIRA, Confluence, SharePoint)
  Силни лидерски качества и страст към технологиите
  Способността да се изграждат дълбоки и трайни взаимоотношения с клиенти и членове на екипа, за да се подобри репутацията на KPMG като съветник по избор
  Изключителни организационни умения – способни да работят без надзор
  Способност за работа в забързана среда с бързо променящи се приоритети по множество проекти и инициативи
  Може да комуникира с въздействие по начин, който е открит, честен, последователен и ясен, за да влияе и привежда в съответствие заинтересованите страни около предложения подход
  Силен преговарящ, влиятелен човек и екипен играч, свикнал да управлява множество заинтересовани страни във взискателни критични във времето ситуации.
  Силен стремеж и устойчивост за преодоляване на предизвикателства или неуспехи за постигане на целите на вашия екип/проект/клиент
  Страстен в областите на експертиза, управление на собственото си развитие, като се учите непрекъснато от опита и търсите възможности за развитие

  Какво предлагаме:

  Възможността да работите в екип от най-добри таланти
  Атрактивно възнаграждение
  Познания в авангардни технологии
  Възможност за непрекъснато обучение, обучение и сертифициране
  Опит в международна и мултикултурна организация
  Работете по предизвикателни проекти с клиенти в различни индустрии по целия свят
  Модерна офис среда
  Допълнително здравно осигуряване
  Животозастраховането
  Безплатна карта за градски транспорт
  Безплатна карта за спортни съоръжения
  Хибридна работна политика

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на de-ppl-com@kpmg.com

  Сравнете обяви