• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Старши JavaScript разработчик

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 09:00 - 18:00

  уебсайт ИТ услуга на KPMG ИТ услуга на KPMG

  ИТ услуга на KPMG

  KPMG IT Service OOD е доставчик на ИТ услуги с мисия да дигитализира основния бизнес на фирмите от мрежата на KPMG и техните клиенти. Ние наемаме около 300 души в София и предоставяме пълния спектър от ИТ услуги на нашите клиенти, включително SAP решения, софтуерно инженерство, приложения и платформени операции, облак и инфраструктура.

  Относно теб:
  Вие сте мотивирани и нетърпеливи да учите и да растете в екип от страстни и независими разработчици на front-end, стриктни към спазването на най-добрите практики за разработка. Вие сте добре запознати с технологиите на уеб платформите и признавате стойността на споделянето на знания. Чувствате се уверени да участвате като активен член на екипа, като проактивно търсите и предлагате теми за подобрение, работите в екип за постигане на краткосрочни общи цели и оставяте стъпките си в нашата екипна култура.

  Вашите отговорности:

  Работете в екипи за разработка по проекти в мащаб на предприятието
  Следвайте архитектурните насоки и стандартите за код в рамките на компанията
  Подпомагане на QA, ако е необходимо, за определяне на системни проблеми
  Помогнете за изследване и внедряване на предни технологии и рамки
  Документирайте кода последователно през целия процес на разработка
  Участвайте в изграждането на референтна архитектура на библиотеки с кодове за цялата компания 
  Правете презентации пред клиенти, клиентска аудитория и професионални колеги
  Осигурете наставничество и коучинг на повече младши колеги
  Участвайте в техническо интервю и процес на оценка на кандидатите
   
  Какво внасяте:

  5 години опит в професионалното развитие, включително умения за проектиране на софтуер
  Отлично познаване на JavaScript и сериозен опит с някоя от популярните JavaScript рамки за разработка на едностранично приложение (напр. Angular, React)
  Много добро познаване на комуникацията клиент-сървър през HTTP
  Много добро познаване на DOM (DOM дърво и DOM интерфейси)
  Добро познаване на уеб API и отлично познаване на HTML и CSS, включително предварителни процесори и CSS3
  Познания в парадигмите за обектно-ориентирано и функционално програмиране
  Опит в автоматизирано тестване (напр. Unit Tests) и процес на разработка на софтуер и непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване
  Много добро познаване на мерките за сигурност и оптимизиране на производителността
  Умее да създава висококачествена документация на своя код и да създава техническа и проектна документация
  Диплома по компютърни науки или еквивалентен опит
  Много добро владеене на английски език
   
  Какво предлагаме:

  Възможността да работите в екип от най-добри таланти
  Обучения, сертификати и възможности за непрекъснато обучение и развитие
  Атрактивно възнаграждение
  Познания в авангардни технологии
  Опит в международна и мултикултурна организация
  Работете по предизвикателни проекти
  Допълнително здравно осигуряване
  Животозастраховането
  Безплатна карта за градски транспорт
  Безплатна карта за спортни съоръжения
  Опция за работа от вкъщи

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на de-ppl-com@kpmg.com

  Сравнете обяви