• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  ОДИТ МЕНИДЖЪР

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - от 09:00 до 18:00 часа

  уебсайт РСМ БГ

  Силата да бъдеш разбран

  ОДИТ МЕНИДЖЪР 

  РСМ БГ член на RSM International шестата в световен манипулатор от одиторски, данъчни и консултантски експертизи с офиси по целия свят. Като интегриран екип, ние споделяме умения, опит и ресурси, както и подход, ориентиран към клиента. 
  RSM има фирми в над 120 страни и сме във всеки от 40-те най-големи бизнес центрове по целия свят. 
  RSM обединява персонал от над 43 000 души. 
  RSM има 810 офиса в цяла Америка, Европа, MENA, Африка и Тихоокеанския регион. 
   
  ► Искате ли следващите стъпки да бъдат правилни? 
  ► Ние търсим Одит мениджър със страст към отита. 
  ► Ние работим усилено, за да стигнем там, където сме днес и сме готови, за да използваме вашите уникални умения, талант и персонал за използване на големи цели. 
  ► Ние предлагаме възможност за израстване в 6-етажни места в света на международната одиторска мрежа и да участваме в развитието на важните бизнес области. 
  ► РСМ БГ е място, където ще сте ценени и признати като индивидуалност, постижение и потенциал. 
  ► Работете директно с клиентите, ключовете за управление на персонала и собствениците в различни индустрии, ще ви позволи да надграждате вашите знания. 
   
  Изживейте RSM. Изпитайте силата да бъдете разбрани. 
   
  Отговорности: 
   
  – Планиране на одиторски анагажименти; 
  – Разработване и подбор на подходящи процедури за конкретния одиторски ангажимент; 
  – Възлагане и разпределяне на задачи на одит асистентите; 
  – Контрол върху изпълнението на възложените за изпълнение на процедурите; 
  – Контрол и отговорност за качество, надеждност и достатъчност на създадената редакционна документация; 
  – Директна комуникация с клиентите; 
  – Ежедневна комуникация и отчетност за допълнителните задачи; 
  – Разработване на предложения за решаване на конкретни счетоводни и редакторски казуси; 
    
  Изисквания: 
   
  – Икономическо, степен „Магистър”, специалност – „МИО”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси” или „Финансов контрол”; 
  – Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо; 
  – Силни технически умения; 
  – Професионален опит и стаж в областта на отита поне 5 години; 
  – Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство и МСФО; 
  – Готовност за поемане на отговорността; 
  – Умения за работа в екип, комуникативност, организираност. 
   
  Предимства: 
   
  – АССА или взет изпит за дипломиран експерт-счетоводител; 
   
  РСМ БГ предлага: 
   
  • Атрактивно заплащане и бонусна система; 
  • Работа в центъра на София; 
  • Работа с млад и динамичен екип; 
  • Работа с мултинационални компании от международни марки; 
  • Разширяване на личните и професионалните контакти; 
  • Възможност за бързо израстване в професионален план; 
  • Усъвършенстване в практиката; 
  • Достъп до богат информационен ресурс и обучение, включително в рамките на споделените ресурси в глобалната мрежа RSM International; 
  • Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа; 
   

  За да кандидатствате за тази работа, моля, посетете rsm.bg.

  Сравнете обяви