Подаване на сигнал за проблем

Ако откриете някакви несъответствия в портала, моля, докладвайте ги. Правим всичко възможно да оптимизираме изживяването за всички потребители. Използвайте този формуляр: ukraine.gov.bg/report-an-issue