• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  ВАЖНО: Украинските граждани с временна закрила да следват здравноосигурителния си статус

  Публикувано от България за Украйна На 27 октомври 2022 г
  0

  Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани.

  Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже са покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила.

  За под лицата 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

  Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се и които не са осигурени по трудов или граждански договор, е 28,40 лева месечно. Тези лица трябва да подадат декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите.

  Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващия месец, за който се отнася. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок на задълженията. Например здравната вноска за месец октомври 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 ноември 2022 г.

  Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за вашата сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дълги месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се установяват при условие, че заплащат всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от данните за заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

  Украинските граждани могат да използват справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверяват периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронна услуга на NAP, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

  Внасянето на здравните осигуровки може да стане в салоните за обслужване на НАП с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали, по банков път, с пощенски запис или по електронен път.

  Когато задължението за внасяне на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

  Сравнете обяви