• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Възможности за курсове на български език

  Публикувано от България за Украйна На 24 октомври 2022 г
  0

  Децата, записани в държавни и общински училища, имат право на допълнително обучение по български език (вижте раздел VI. Образование, т. 3).

  Няма държавна институция, официално отговорна за предоставянето на курсове на български език за възрастни.

  Бежанците и лицата с хуманитарен статут имат право да участват в Програмата за заетост и обучение на бежанците на Агенцията по заетостта, която включва курсове на български език с цяла заетост. За да се включите, е необходимо да сте получили статут през последните две години преди началото на обучението. Кандидатството се извършва в Бюрата по труда по Вашия постоянен или настоящ адрес.

  Двата интеграционни центъра на Български Червен кръст (БЧК) и Каритас София предлагат безплатни курсове на български език за получените закрила лица.

  • Информационно-интеграционен център на БЧК: предлага курсове за нивата А1, А2 и B Дипломата за успешно завършен курс В1 се признава при кандидатстване за българско гражданство. (За контакти вижте раздел XII. Неправителствени организации).
  • Интеграционен център за бежанци и мигранти „Св. Анна“ на Каритас София: предлага курсове за нивата А1, А2 и B (За контакти вижте раздел XII. Неправителствени организации).

  Обучението и в двата центъра е базирано на специално разработена програма за обучение по български език за бежанци. Към началото на 2019 г. съществуват учебници за нивата А1, А2 и В1.

  Можете да изтеглите безплатно от следните връзки:

  Платени курсове по български език се организират и в университети и частни езикови школи.

  Департаментът за езиково обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ предлага курсове по български език за чужденци за всички нива и издава дипломи, които се признават от официалните власти при кандидатстване за българско гражданство.

  Имейл: office@deo.uni-sofia.bg

  Адрес: София, ул. „Коста Лулчев“ 27

  Телефон: +359 2 8723 481

  Интернет страница: http://www.deo.uni-sofia.bg/en/language/bulgarian

  Много частни езикови школи също предлагат курсове по български език за различни нива.

  Примери за такава школа са:

  В София:

  • Езикова школа „Астони“ (Тел.: +359 897865 556, имейл: astony@abv.bg)
  • Езикови училища „Интелект“ (Тел.: +359 700 13002, имейл: pe@intellect.bg)
  • Образователен център „Интерлогос“ (Тел.: +359 887602 212, имейл: inter_logos@abv.bg)

  Извън София и онлайн:

  • Училище „Мастило“ (Тел.: +359 898679 113, имейл: mastylo@gmail.com) – онлайн курсове;
  • Училище „Давитоз“ (Тел.: +359 878 952592, имейл: davitozcompany@yahoo.com) – курсове

  Източник: https://www.unhcr.org/bg/

  Сравнете обяви