• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Всичко за украинските бежанци на ukraine.gov.bg

  Публикувано от България за Украйна На 29 септември 2022 г
  0

  Сайтът ukraine.gov.bg ще продължи активно да съдейства и да бъде в помощ на украинците и членовете на техните семейства, получили временна закрила, убежище или международна закрила в България.

  Тук ще можете напълно да се информирате за правата и възможностите, които им предоставят българската държава за да се чувстват пълноценни граждани.

  Чрез ukraine.gov.bg украинските граждани под временно закрила ще намерят практическа помощ и съвети за начините, документите и реда по който магат да получат подходящо имущество или средства за създаване, да намерят медицинска помощ, какъвто е достъпът им до образованието, как да кандидатстват и да получа социална помощ.

  На ukraine.gov.bg ще бъдат обявени свободните работни места и улеснените процедури, които предоставят държавни услуги на украинските граждани, са получили временна закрила, за да се включат в пазара на труда или да получат професионална квалификация.

  На ukraine.gov.bg ще се актуализира и своевременно ще се актуализират всички данни за броя на украинските граждани в страната и ще се продават общини, както и за възможностите за настаняване в областни, общински и ведомствени сгради, общности и помещения, са свободни и не са почивни бази.

  Тук ще бъде и информация за хуманитарни акции, набиране на доброволци, помощ от работодатели и бизнес, актуални публикуващи кампании.

  Важни връзки:

  Държавна агенция за бежанците – тел. +359 876 388 427 или +359 876 388 437. , https://www.aref.government.bg/en

  Национално бюро за правна помощ – тел. 0700 18 250 https://mjs.bg/home/index/7fad28f3-f00e-4d7a-86c3-a570762aca1e

  Министерство на образованието и науката –

  тел. 0800 16 111,  https://mon.bg/bg/

  Агенция по заетостта – тел. 980 87 19, az@az.government.bg, https://www.az.government.bg

  Горещи линии за психологическа помощ –

  0893 631 573 – Бургас

  0800 16 793 – Пловдив

  0882 247 454 – Велико Търново

  0877 566 696 – Варна

  0877 183 133 – София

  042/210-089 – Стара Загора

  Гореща линия за медицинска и здравна грижа – help@redcross.bg

  Гореща линия за правна помощ – refunit@bghelsinki.org

  Сравнете обяви