• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Граждани на Украйна, които са получили професионалната квалификация „лекар” или „медицинска сестра” в Украйна, могат да работят в България като медицински асистенти

  Публикувано от България за Украйна На 20 юни 2022 г
  0

  За да работите в България като медицински асистент, трябва да положите изпит по български език и професионална терминология на български език. След преминаване на изпита можете да работите във всяко медицинско заведение.

  Изпитът по български език и професионална терминология по български език се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) на Министерството на образованието и науката. Повече информация можете да намерите на следния линк https://www.copuo.bg/category/83/node/601.
  За допълнителна информация относно този изпит, моля обадете се на телефони 02/970 56 11, 02/970 56 25 или e-mail: ckoko@mon.bg.

  Отбелязваме, че няма законови изисквания къде и как да се преподава български език. Всичко, което трябва да направите, е да издържите изпита по български език и професионална терминология в ЦОПУО.

  Моля, имайте предвид, че следващият изпит ще се проведе на 14 юли 2022 г. Крайният срок за подаване на документи за изпита е 7 юли 2022 г. до 17:00 часа.

  Изпитът по български език е безплатен.

  Сравнете обяви