• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Отказ от ползване на временна закрила в България

  Публикувано от България за Украйна На 14 юни 2022 г
  0

  Разселените от Украйна лица, регистрирани под временна закрила в България, могат се прехвърлят в друга държава-членка на ЕС, където да се ползват от същата закрила.

  За целта не е необходимо да се извършват никакви формални действия, да се подават заявления за отказ от временна закрила, или да се връща регистрационната карта, издадена от българската държава.

  Разселените лица от Украйна ползват временна закрила на територията на целия Европейски съюз. Още при въвеждането й ЕС изрично посочи, че бежанците от Украйна няма да бъдат ограничавани да напускат държавата, в която първоначално са се регистрирали като лица под временна закрила, а те ще могат да се преместват в други държави-членки без ограничение във времето. Самото пътуване обаче ще е възможно да се осъществи само, ако се спазват шенгенските правила, тоест, безвизово при валиден биометричен паспорт, или с шенгенска виза при обикновен, небиометричен паспорт за пътуване в чужбина.

  След пристигането си в другата държава-членка на ЕС разселените лица от Украйна – в срока на безвизовото си пребиваване (общо 90 дни в рамките на 6 месеца) или в срока на получената от тях виза – ще могат да преценят дали желаят да останат и да ползват там правата си като лица под временна закрила в ЕС.

  Ако решат да останат в другата държава-членка на ЕС разселените от Украйна лица трябва да си направят нова регистрация за временна закрила пред съответната местна служба или орган. Едва тогава издадената в България регистрационна карта трябва да се предаде на органите в другата държава-членка, за да се получи от тях нов местен документ като лице под временна закрила.

  Ако решат да се върнат в България разселените от Украйна лица имат право да го направят, като при завръщането си на българската граница ще трябва да представят както украинския си паспорт, така и регистрационната карта, издадена от българските власти. След завръщането си в България те продължават да ползват правата си като лица под временна закрила до изтичането на нейния срок.

  Ако все пак някой украински бежанец настоява да върне своята „регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила в Република България“ към настоящия момент това може да се направи единствено в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците в градовете София и Харманли. При връщането на картата се съставя приемо-предавателен протокол, от който украинския гражданин получава копие за себе си.

  Сравнете обяви