• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Потърсете помощ за изчезнали лица

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 20, 2022
  0

  Дейността по Възстановяване на семейни връзки е част от проект на Международния комитет на Червеня кръст (МКЧК), която се изпълнява в съответствие с клаузите на Женевската конвенция от 18.08.1949 г. (формулирано и в закона за БЧК, приет на 14. 09.1995 г.). Той гласи, че всяко семейство има правото  да бъде информирано за състоянието на своите близки, както и правото да получат съобщение за тях.

  В тази връзка, Български Червен кръст (БЧК), в лицето на своята служба за „Възстановяване на семейни връзки“ (ВСВ) има за задача да оказва помощ за възстановяване на контакт между близки роднини, разделени в резултат на война, въоръжени конфликти, природни бедствия, политически и други и други събития. Обменът на семейни съобщения е важна задача, както и събиране на разделени семейства, в случай на постъпила за подобно действие, молба. За да осъществяваме това ние се свързваме за контакт и информация с 192 Национални дружества, работим с институции и други неправителствени организации. През 2021/2022 г. в рамките на програмата „Възстановяване на семейни връзки“ в Български Червен кръст (БЧК) са постъпили и са обработени над 2000 случая.

   Изтеглете формуляр за издирване на близък

  За повече информация: https://www.redcross.bg/activities/search_relative

  Compare Listings