• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Поиск
 • Ваши результаты поиска

  Отправить предложение о работе

  О компании

  Детали работы

  Select if this is a remote position.

  Информиран съм, че:

  - объявите от мужчин рабочих мест, отделить внимание и са публично достъпни на електронната страницу на Агенцию по заетостта, www.az.government.bg, в ответ с вызовом на чл. 13 (3) от Правила присоединения к Закону о насърчаване на заетостта.

  - по силе на Регламент (ЕС) 2016/589 13 апреля 2016 г. относно-европейская мрежа на службе по зачету (EURES), достъп на работу до службы за мобилност и по-нататъшно интегрирована на пазарите на труд и за смену на регламенты (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013.

  Сравнить объявления