• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Search
 • Your search results

  ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

  Full Time
  Contract Type - Permament Labor Contract
  Working Hours - 06:00-14:00; 14:00-22:00;

  Website Куадрант Бевъриджис АД

  Никога не се отказваме!

  ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:
  * Познавате и стриктно изпълнявате правилата и установените процедури за работа с производственото оборудване; 

  * Следите за правилния режим на работа на производствените линии в завода с цел изпълнение на зададения план на дневна, седмична и месечна база;

  * Проследявате качеството на произвежданите продукти на линията съгласно утвърдените стандарти;

  * При отклонение в качествените показатели или при възникнал технологичен проблем своевременно уведомявате прекия си ръководител;

  * Грижите се за почистването на линията, съгласно процедурите;

  * Работа на две смени, съобразно утвърдения график.

  To apply for this job email your details to zlatina.dimitrova@pepsiint.bg

  Compare Listings