• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Java Developer

  Пълен работен ден
  Вид договор - Временен трудов договор
  Работни часове - 8 часа

  уебсайт Мозайка

  Лабораторията за хуманизиращи технологии

  Разработва софтуерни системи или части от тях в екип или индивидуално, като например създаване на софтуерен код
  • Документирайте софтуерни системи или части от тях в екип или поотделно и поддържайте тази документация актуална
  • Проверява съвместимостта с други продукти според изискванията на заданието
  • Участва в създаването на структурата на програмния продукт
  • Участва в създаването на спецификации за софтуерни изисквания според стандартите и изискванията на клиента
  • Участва в анализа на изискванията и спецификациите на софтуерни системи
  Участва в проектирането на елементи от софтуерни системи
  • Прави корекции на програмата при отклонение от зададените изисквания
  • Участва в идентифицирането на проблемни области и възможни ограничения при изпълнението на проекта и предлага алтернативни решения
  • Участва и комуникира във връзка с разработените от него системи, както с членове на екипа, така и с клиенти и партньори на компанията, когато е необходимо
  • Тества програмния код, елиминира софтуерни грешки и прави корекции на програмата в случай на отклонение от зададените изисквания

  • Участва в определянето на тестовата среда и тестовите процедури
  • Извършва тестване по модули и функции; извършва интегрирано тестване; осигурява отстраняване на грешки
  • Създава инсталационна процедура
  • Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на създадени от него софтуерни продукти
  • Контролира процеса на внедряване на софтуерни продукти или участва пряко в него
  • Изготвя инсталационен пакет и документация на разработените от него софтуерни продукти
  • Актуализира софтуерни системи, разработени от него или които са част от продуктите на компанията в случай на промени в задачи или разпоредби
  • Администрира и поддържа създадени от него софтуерни продукти
  • Периодично следи състоянието на софтуерните продукти и коректността на базите данни, които е разработил и пуснал в експлоатация

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на contact@mozajka.co

  Сравнете обяви