• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Младши разработчик с нисък код

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 09:00 - 18:00

  уебсайт ИТ услуга на KPMG ИТ услуга на KPMG

  ИТ услуга на KPMG

  KPMG IT Service OOD е доставчик на ИТ услуги с мисия да дигитализира основния бизнес на фирмите от мрежата на KPMG и техните клиенти. Ние наемаме около 300 души в София и предоставяме пълния спектър от ИТ услуги на нашите клиенти, включително SAP решения, софтуерно инженерство, приложения и платформени операции, облак и инфраструктура.

  Необходими умения/опит:

  Бакалавърска степен по компютърни науки или подобна университетска степен;
  Опит: 1-2 години;
  Практичен опит с платформи за разработка с нисък код (Power Platform, Pega Platform);
  Основни познания по Microsoft SQL Server и T-SQL;
  Добри умения в HTML, CSS и JavaScript;
  Запознат със системите за контрол на версиите (Git, SVN);
  Любопитен ум и отвореност за учене;
  Гладък английски.

  Отговорности:

  Проектиране и внедряване на персонализирани компоненти, моделиране на данни, създаване на табло и персонализиране на приложения
  Планирайте, обработвайте и изпълнявайте всички задачи по ефективен начин под наблюдението на старши разработчик
  Следвайте архитектурните насоки и стандартите за код в рамките на компанията
  Документирайте кода последователно през целия процес на разработка
  Уверете се, че цялата разработка на софтуер се управлява под контрол на версиите и системи за управление на версиите
  Осигурете помощ на тестери, ако е необходимо, за определяне на системни проблеми
  Работете самостоятелно или в екипно ориентирана среда, както ефективно, така и любезно
  Взаимодействайте редовно с членове на екипа, ръководител на екип и ръководители на проекти, за да задавате въпроси и въпроси
  Събирайте статистически данни, изготвяйте и представяйте отчети за състоянието на процеса на програмиране за обсъждане с ръководството и членовете на екипа
  Правете презентации пред клиенти, клиентска аудитория и професионални колеги
  Поддържайте положителни взаимодействия с клиентите
  Могат да бъдат възложени и други задължения

  Какво предлагаме: 

  Възможността да работите в екип от най-добри таланти
  Атрактивно възнаграждение
  Познания в авангардни технологии
  Възможност за непрекъснато обучение, обучение и сертифициране
  Опит в международна и мултикултурна организация
  Работете по предизвикателни проекти
  Модерна офис среда
  Допълнително здравно осигуряване
  Животозастраховането
  Безплатна карта за градски транспорт
  Безплатна карта за спортни съоръжения
  Възможност за работа от вкъщи

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на de-ppl-com@kpmg.com

  Сравнете обяви