• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 06:00-14:00; 14:00-22:00;

  уебсайт Куадрант Бевъриджис АД

  Никога не се отказваме!

  ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:
  * Познавайте и стриктно изпълнявайте правилата и установените процедури за работа с производственото оборудване; 

  * Следете за правилния режим на работа на производствените линии в завода с цел изпълнение на плана за приемане на дневна, седмична и месечна база;

  * Проследявате качеството и произвежданите продукти на линията съгласно утвърдените стандарти;

  * При отклонение в качествените показатели или при възникнал технологичен проблем своевременно уведомявате прекия си ръководител;

  * Грижите се за почистването на линията, съгласно процедурите;

  * Работа на две смени, съобразно утвърдения график.

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на zlatina.dimitrova@pepsiint.bg

  Сравнете обяви