• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Електротехник

  Пълен работен ден
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 08:00- 16.30 (8 часа)

  уебсайт КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

  проектиране, производство и обслужване на подемни съоръжения

   

  Описание на задълженията:

  – Участва в монтажа, демонтирането, поддържането, ремонтирането и стопанисването на повдигателните съоръжения
  – Открива и отстранява аварии и повреди по електрическите инсталации, елементи и възли на повдигателните съоръжения
  – Гарантиране на сигурността и качеството на извършените електромонтажни и ремонтни работи на повдигателните съоръжения
  – Контролира правилния режим на работата, времето и управлението на електрическите възли и елементите на повдигателните съоръжения, чистотата на съоръженията, периода, сигналите и защитните средства
  – Монтиране и ремонт на електрическите инсталации, възли, елементи и таблица на повдигателните съоръжения и други електрически съоръжения и устройства

  – Изпълнява силно и слаботоково окабеляване на ел. табла според характеристиките и схемите.

  – Изработка, монтаж и присъединяване ел. табла на повдигателните съоръжения.

  Изисквания:

  – Професионално образование – електротехника и / или автоматизация на производството
  – Професионален опит по специалността – последните 2 години
  – Квалификации, съобразно изискванията за заеманата длъжност, минимум III квалификационна група по ПБТ/ПБР-НУ и ПБТ/ПБЗР-ЕУ
  – Познания в областта на електроинсталациите на повдигателните съоръжения
  – Да може да работи с електрически схеми.
  – Да познава основни електрически апарати
  – Да е в добро здравословно състояние.
  – Да е съгласен за работа на височина, на открито, в помещения с висока температура и шум.

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на office@kranostroene.com

  Сравнете обяви